Pages Navigation Menu

co-working - education - culture - turnov

Realizované projekty

AC681DC5-D796-4C89-9951-E05D5867ED5C

76E4BA53-E930-4D68-A528-918F0D1DB357

 

Na vlastní noze

Reg.č.: CZ.1.04/3.4.04/76.00114
Název projektu: Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce
(zkrácený název Na vlastní noze).
Termín realizace: 1. 6. 2012 – 31. 5. 2014
Místo realizace: Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Turnov, Česká Lípa
Partner projektu: Centrum pro rodinu Náruč, o.s.

Cíl projektu
Zlepšit situaci cílové skupiny na trhu práce prostřednictvím podpory zahájení podnikání. Dílčím cílem je šíření informací problematiky slaďování rodinného a pracovního života a napomáhání zavádění těchto principů do praxe u zapojených osob.

Cílová skupina projektu:
Dlouhodobě nezaměstnané ženy pečující o dítě/děti do 15 let,
Ženy ohrožené nezaměstnaností (vracející se po RD na trh práce, ženy ve výpovědní lhůtě apod.) pečující o dítě/děti do 15 let,ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnosti pečující o dítě/děti do 15 let,muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi.