Pages Navigation Menu

co-working - education - culture - turnov

Projekty v realizaci

3912EF33-B05B-4C9D-AFB5-425EFC0D2A4E
5E3F3BCF-3841-40FA-B5CF-2E0DD6E9541B

,,Úklidem ke stabilnímu zaměstnání“

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_17_129
Název výzvy: Podpora sociálního podnikání
Název projektu CZ: Úklidem ke stabilnímu zaměstnání
Registrační číslo projektu:CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0009087

www.spiralaturnovsp.cz

Cíl projektu:
Cílem projektu je vytvářet trvale udržitelné příležitosti pro liberecké osoby znevýhodněné na trhu práce či ohrožené sociální inkluzí a pomoci těmto osobám ke zvýšení kvality jejich života prostřednictvím jejich zaměstnání tak, aby dosáhli pracovní a občanské integrace, a stali se z nich samostatní a sebejistí občané, kteří vědí, co chtějí, a vědí, jak naplnit své potřeby.
To vše prostřednictvím ekonomicky soběstačného sociálního podniku zaměstnávajícího min. 10 osob z řad CS na 1/2 úvazek.
Datum zahájení: 1. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00

Popis projektu:
Jaký problém projekt řeší?
Předkládaný projekt reaguje na požadavky výzvy podpořit zaměstnanost osob se zdravotním postižením (dále jen OZP) či dl. nezaměstnaných osob, které mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce.
Základními potřebami všech lidí je zajistit si obživu, postavení ve společnosti, kontakty a seberealizaci formou zaměstnání. Zejména OZP pak mají stejná práva a potřeby jako ostatní lidé, ale obtížněji je naplňují. K naplňování jejich specifických potřeb potřebují podporu a komunikaci, kterou zaměstnavatelé nejsou ochotni akceptovat, a z tohoto důvodu takové pracovníky nepřijímají.
Za hlavní naplnění potřeb OZP tak považujeme zaměstnání jako takové, kdy nejlépe dochází k integraci OZP do společnosti, a eliminují se tak důsledky nezaměstnanosti (viz záložka Cílové skupiny).
Uvedený problém se zaměstnatelností OZP se řeší zakládáním sociálních podniků. Aby se však takový sociální podnik mohl rozjet, musí do něj někdo investovat peníze, přičemž takový investor očekává určitou dobu návratnosti. Tato doba návratnosti však u sociálních podniků bývá ve většině případů daleko za hranicí ochoty investora do takového podniku svou investici vložit. Takto je tomu i v případě našeho SP Spirála, kde je počáteční investice vysoká i z důvodu vstupních investic spojených s nákupem odpovídajícího vybavení podniku, vstupních vzdělávacích kurzů i počáteční propagace. Aby se tak danému podnikatelskému záměru mohl vdechnout život, je zde nutná finanční pomoc do rozjezdu podnikání. Z tohoto důvodu tak předkládáme tento projekt, po jehož skončení by měl být podnik plně konkurenceschopný a ekonomicky soběstačný.

Naplňování principů sociálního podnikání

Náš sociální podnik dodržuje principy sociálního podnikání – sociální, ekonomický, environmentální a místní prospěch. Více informací o sociálním podnikání získáte na stránkách České sociální podnikání:

https://www.ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/principy-a-definice